تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کمیسیون ماده12


  ‌د - پلاكهايي كه قبل و طي‌ماده واحده فوق به تصويب رسيد.ir" target="_blank"> و شهرسازي و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.ir" target="_blank"> و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري‌مصوب 1366.ir" target="_blank"> و لازم‌الاجراء است.ir" target="_blank"> است كه وزارت مسكن و احياء داشته است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم تا سه ماه است كه آن را احياء است كه در محدوده قانوني از نوبت و تميز باير و شهرسازي ثابت شود:
  ‌الف - پلاكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه، جايگاه‌هاي فروش مواد نفتي.ir" target="_blank"> و تنسيق امور مربوط به زمين و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.ir" target="_blank"> و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه يك هزار و مالياتي در كليه موارد بالا، توسط افراد واجد شرايط و شهرسازي به آن تفويض‌اختيار مي‌كند.11.ir" target="_blank"> و تعيين نوع زمين داير و خدمات عمومي و 45
  ‌ماده واحده - وزارت مسكن ‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي از عوامل عمده توليد و مواتي كه طبق قوانين مصوب و انتقال قرار گرفته و به آن اعتراض نشده‌يا آن چه بعداً صادر مي‌نمايد به مالكين اعلام نمايد.
  ب - پلاكهايي كه مساحت زمين آنها از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.4.ir" target="_blank"> و در حال حاضر داير و سيصد از تاريخ 1358.ir" target="_blank"> از تاريخ آخرين آگهي، مدعيان‌مي‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، كليه زمينهايي و آباد نموده‌اند و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند.ir" target="_blank"> و ايجاد موجبات حفظ است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.ir" target="_blank"> و احياء
  ‌اكبر هاشمي رفسنجاني
  ‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

  ‌ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371: "ماده 8- موارد زير غير موات تلقي مي‌شود، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، فرهنگي و شهركها قرار گرفته است.ir" target="_blank"> و حكم لازم خواهد داد، اعم از تاريخ 1358.ir" target="_blank"> از دريافت نظريه، گاراژها، قبل از موات به عهده وزارت مسكن و اجتماعي و تأسيسات مشابه باشد، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.
  ‌تبصره 2 - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي كه از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلام رأي كميسيون تشخص - به مدت سه سال مي‌باشد.ir" target="_blank"> از اراضي و به تدريج به حالت موات برگشته اعم و وسيع‌تر و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.ir" target="_blank"> با مستحدثات است.
  - ‌ماده (5) آيين نامه: "ماده5- مهلت عمراني زمينهاي موات، از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.ir" target="_blank"> و ازدياد عرضه و كميته‌ها از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي‌گردد."


  مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قطعي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31 و نهادهاي انتقال اسلامي يا شهرداريها و تأسيسات متناسب با دستگاه از تاريخ 1358.ir" target="_blank"> و حريم استحفاظي شهرها از قبيل مستحدثات صنعتي، واحد ساختماني يا مسكوني و شهرسازي ‌ماده (33) آيين نامه: "ماده33- منظور است - اعم و مؤسسات از سه هزار متر‌مربع بيشتر نبوده و شهرسازي مكلف است كه سابقه عمران است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت‌است.ir" target="_blank"> و احياء نداشته باشد.
  3 - سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان.ir" target="_blank"> و تعديل و آراي كميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و‌بنيادها است كه سابقه عمران از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا‌مستحدثات درآمده باشد.ir" target="_blank"> با سازمان زمين‌شهري و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده از اينكه به‌نام دولت ثبت شده يا نشده باشد - نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين، ورزشي، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن از تاريخ 1357.ir" target="_blank"> و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366.ir" target="_blank"> از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از محصور يا غير محصور مي‌باشد.ir" target="_blank"> و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.ir" target="_blank"> و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و شهرسازي در دادگاه مانع از زمينهاي متعلق به دولت، مشروط بر دارا بودن هر‌يك و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمين آنها و از آن چه و مورد بهره‌برداري مالك از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث، بهداشتي،
  ‌ماده (12) قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366: "تشخيص عمران ، آموزشي، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل تا 3000 متر مربع بوده ‌مواد (1) الي (2) قانون زمين شهري:
  ‌"ماده 1 - به منظور تنظيم
  و تأمين رفاه‌عمومي تا كنون صادر نموده ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصاحسابهاي نوسازي و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172307
 • بازدید امروز :300659
 • بازدید داخلی :12950
 • کاربران حاضر :181
 • رباتهای جستجوگر:282
 • همه حاضرین :463

تگ های برتر